Alla antenner fungerar enligt principen att de omvandlar elektrisk energi till radiovågor. Vanligen används antennen för att ta emot eller för att sända ut information, och den är då kopplad till en sändare, en mottagare eller både och.

När en antenn används för att sända ut information producerar sändaren en frekvens i form av en elektrisk ström, och antennen sänder ut denna i form av radiovågor, som är en form av elektromagnetiska vågor. När antennen används för att ta emot information fångar den upp en del av den elektromagnetiska vågens energi, och omvandlar denna till en spänning som förstärks av radiomottagaren.

En antenn är en nödvändig del i alla former av elektroniska apparater som använder radiovågor. Förutom radio hör tv, mobiltelefoni, trådlösa nätverk, mobiltelefoni och satellitkommunikation till denna kategori av produkter. En antenn kan även vara en konstruktion för att reflektera eller rikta radiovågor åt ett visst håll, eller ge deras strålningsmönster en annan form.

Grundfakta om antenner

En antenn består vanligen av ledare i metall, som genom en transmissionsledning är kopplade till en mottagare eller till en sändare. Sändaren tvingar en ström av elektroner genom antennen, vilket skapar ett oscillerande magnetfält. Elektronernas laddning gör att det också skapas ett elektriskt fält som oscillerar. Om fälten skapas med rätt proportioner mellan sig kommer de att sända vågor ut i luften, som kan fångas upp av andra antenner. När en antenn sedan fångar upp vågor från elektriska fält och magnetfält rör sig elektronerna i antennen fram och tillbaka, vilket skapar en svängande ström i antennen.

De första antennerna konstruerades 1888 av den tyske fysikern Heinrich Hertz, som ville bevisa förekomsten av elektromagnetiska fält. Med en dipolantenn och parabolformade reflektorer kunde han även mäta de elektromagnetiska vågornas längd. Den internationella enheten för frekvens, Hertz, är uppkallad efter honom. En Hertz är lika med en händelse per sekund.

Prylar med antenn

Wi-fi

Telefon

TV